นวัตกรรมการชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้าไร้สาย กำลังปฏิวัติวิธีที่เราขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของเรา แม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น แต่กระบวนการชาร์จยังคงมีข้อจำกัดบางประการ ปัจจุบันเราต้องเสียบสายเคเบิลเพื่อชาร์จ EV ของเรา เช่นเดียวกับการชาร์จโทรศัพท์มือถือ  อย่างไรก็ตาม ภูมิทัศน์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยหลายบริษัทกำลังพัฒนาโซลูชันการชาร์จไร้สายริมถนนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ตัวอย่างหนึ่งคือการทำงานร่วมกันระหว่าง […]